• Atrodoties peldlīdzeklī uz ūdens, obligāti jālieto glābšanas veste.
  • Aizliegts atrasties peldlīdzeklī alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu iedarbībā.
  • Par bērna drošību ir atbildīgi vecāki, radinieki vai aizbildņi.
  • Peldlīdzeklī ir aizliegts stāvēt, sēdēt uz tā malām, kā arī liekties pāri tām.
  • Peldlīdzeklī ir aizliegts smēķēt un dedzināt uguni.
  • Peldlīdzeklis ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem. Peldlīdzekli nedrīkst vilkt pa zemi, nedrīkst pieļaut tā saskarsmi ar asiem, kā arī citiem priekšmetiem, kuri var nodarīt mehāniskus bojājumus peldlīdzeklim.

ievērosim NOTEIKUMUS, LAI PIEDZĪVOJUMS IZDOTOS!